Graf­fi­ti­työ­pa­ja

Graf­fi­tien pit­kä his­to­ria juon­taa juu­ren­sa vuo­si­kym­men­ten taak­se Ame­rii­kan man­te­reel­le. Sit­tem­min ne ovat val­loit­ta­neet maa­il­man ja saa­neet uusia, osin po­liit­ti­sia­kin sä­vy­jä ja muo­to­ja. Tu­run tai­de­kon­tit ovat kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja va­paas­ti käy­tet­tä­viä pin­to­ja ka­tu­tai­teen te­ke­mi­seen. Tu­len­kan­ta­ja­nai­set ko­koon­tuu yh­teis­ten ti­lo­jen, kau­pun­ki­tai­teen ja pin­to­jen hal­tuun­o­ton ää­rel­le.

Graffitin ja katutaiteen lähimaastoon sijoittuu kiinteästi myös keskustelu kaikille yhteisen kaupunkitilan haltuunotosta. Kenen ehdoilla ja millaisilla pääomilla sitä tehdään? Aiheeseen meidät johdatteli Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki, joka avasi keskusteluita ja kehityskaaria erityisesti Helsingin ja kaupunkinpolitiikan näkökulmasta. Illan aikana keskustelimme katutaiteesta, turkulaisesta politiikasta aiheeseen liittyen ja tietenkin maalasimme. Maalaamisen oppaaksi saimme pitkällä kokemuksella Lauri Koukin.

 Muut tapahtumat

2022

Tou­ko­kuu

27.05.2022   |   Turku

Ke­vät­ta­paa­mi­nen

Tulkkujen kevättapaaminen, erityisesti uusille jäsenillemme suunnattu illanvietto kauniina loppukevään iltana Mervin kauniissa puutarhassa.

Lue lisää

Syys­kuu

25.09.2022   |   Turku

Tul­kut Va­sem­mis­ton syys­ko­kouk­ses­sa

Tulenkantajanaiset Turun Vasemmistoliiton syyskokouksessa 25.9.2022. Saimme kaikki ehdokkaamme läpi! Varapuheenjohtajana jatkaa Mervi Uusitalo-Heikkinen ja kunnallistoimikuntaan valittiin Katja Niemi, Milla Ryytty sekä Marianne Uusaho.

Lue lisää

2023

Hel­mi­kuu

11.02.2023   |   Turku

Eriar­vois­tu­va kou­lu

Eriarvoistuva koulu. Miten puuttua oppimiserojen kasvuun? Keskustelua Suomen koulutuspolitiikan suunnasta! Mukana keskustelemassa opetusministeri Li Andersson, luokanopettaja ja eduskuntavaaliehdokas Mervi Uusitalo-Heikkinen ja kasvatustieteen professori (koulutuspolitiikka) Piia Seppänen, Turun Yliopisto.

Lue lisää

Maa­lis­kuu

18.03.2023   |   Turku

Lu­ku­tai­to – kan­sa­lai­sen tär­kein tai­to!

Lukutaito - kansalaisen tärkein taito! -keskustelutilaisuudessa käsitellään luku- ja kirjoitustaitoa sivistyksen ja taiteen, osallisuuden ja demokratian näkökulmista.

Lue lisää

Huh­ti­kuu

10.04.2023   |   Turku

Uusien il­ta!

V*tuttaako vaalitulos sinua kuin pientä eläintä? Kaipaatko elämääsi lisää vasemmistolaista politiikkaa? Kelpaisiko samanhenkisten ihmisten seura ja ruohonjuuritason aktivismi? Lämpimästi tervetuloa mukaan Turun Vasemmiston puolueosasto Tulenkantajanaisten Uusien iltaan 10.4. klo 18 Panimoravintola Kouluun!

Lue lisää